Maatregelen Coronavirus

 

MAATREGELEN CORONAVIRUS 

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan op onze kindcentra. Bij Wijzer in Opvang & Onderwijs volgen wij de  adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD. 

Is mijn kindcentrum geopend?

We volgen hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Zij geven aan dat de kinderen naar school en de opvang kunnen. Minister Bruno Bruins van VWS bepaalt of een sluiting noodzakelijk is in nauw overleg met het RIVM en de GGD. 

Wat doet mijn kindcentrum in geval van een uitbraak?

In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. 

Welke maatregelen neemt het kindcentrum? 

Wij hanteren onze bestaande protocollen en waar nodig is de dagelijkse hygiëne aangescherpt.  Op al onze kindcentra zijn duidelijke informatieve posters te vinden om de maatregelen te nemen ter voorkoming van de virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Ze zijn simpel, maar heel effectief, en zichtbaar gemaakt in pictogrammen: 

  • Was de handen vaak met water en zeep. Minimaal 30 seconden.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Neem afstand van iemand die niest.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg.
  • Wij geven elkaar voorlopig geen hand. 

We leggen de kinderen uit hoe zij hun handen moeten wassen en hoe zij moeten hoesten of niesen. Bij het binnenkomen en naar huis gaan zullen we de kinderen groeten zonder hen een hand te geven om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. 

Wat doen de kindcentra als een kind ziek wordt? 

Mochten wij bij een kind griepachtige verschijnselen constateren, dan volgen wij dit protocol: 

  1. De directeur,leerkracht of pedagogische medewerker neemt altijd contact op met de ouders van het kind. Kinderen die op school of opvang griepverschijnselen krijgen, moeten naar huis! 
  2. Het kind zal niet op school/opvang aanwezig zijn, totdat het is uitgeziekt (in overleg ook de broertjes en zusjes niet).

Wat doen de kindcentra als een medewerker ziek is?

Medewerkers die verschijnselen vertonen van het coronavirus moeten in ieder geval contact met collega’s en kinderen voorkomen door thuis te blijven. Zoals gebruikelijk proberen we dan een vervanger te vinden. 

Wat verwachten wij van u?

1. We verwachten dat er geen zieke kinderen naar school/opvang worden gestuurd.

2. Raadpleeg ‘wanneer contact opnemen met huisarts/GGD’ bij kinderen en volwassenen met griep.

3. Als het coronavirus wordt geconstateerd of vermoed, meld het direct aan de directeur. De GGD geeft dan richtlijnen hoe als kindcentra te handelen.

4. We verwachten dat degene die uw kind komt halen en brengen vrij is van griep(verschijnselen) en niet (meer) besmettelijk is voor anderen, dit geldt uiteraard ook voor de hulpouders. 

Staat uw vraag er niet bij?

Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.

Gaat uw vraag over hoe Wijzer in Opvang & Onderwijs handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van uw kindcentra.

Delen: