Visie van Stichting Wijzer voor Opvang en Onderwijs

 

Onze visie

 
Welbevinden is een voorwaarde voor kinderen en medewerkers om zich te kunnen ontwikkelen. We creëren daarom een veilige en inspirerende omgeving. We zorgen dat, ongeacht verschillen, alle talent wordt benut en dat iedereen meedoet.

We voelen ons betrokken bij en zijn van betekenis voor de ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 20 jaar. Door een uitdagend aanbod sluiten we naadloos aan bij de behoefte, eigenheid en ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. We zorgen voor opvang en onderwijs op maat. Wij zorgen dat kinderen zijn toegerust voor de toekomst, zich ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen die hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

We betrekken ouders intensief bij onze activiteiten. We werken actief samen met ouders. We kunnen gezamenlijk meer realiseren en daarom werken we ook samen met partners in opvang, onderwijs en het sociale domein.

We hebben een brede expertise die we voor elkaar inzetten. We zijn daarin innovatief en ondernemend. Daarbij stimuleren en benutten we talenten bij onze eigen medewerkers.

We geloven in een leven lang leren en hebben oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en de vaardigheden die we in de toekomst nodig hebben. We zetten de maatschappelijke ontwikkelingen centraal in onze vooruitgang, sturing en in ons denken en doen. Daarmee zijn we in staat optimaal te presteren in ondernemen en verbinden.

Onze kernwaarden
Ondernemend. Lef. Gedreven. Resultaat. Innovatief. Zichtbaar. Onderscheidend. Energiek.
Verbindend. Samen. Partners. Delen. Diversiteit. Eén. Iedereen.
Oprecht. Eerlijk. Integer. Betrouwbaar. Vertrouwd. Transparant.
Bovenstaande geeft ons richting.
Het is onze Richting-Aan-Wijzer.

Delen: