Vrijwillige ouderbijdrage

 

Een basisschool  kan extra activiteiten buiten de gewone lessen om organiseren. Hiervoor mag de school een bijdrage van de ouders vragen.

Voorbeelden van extra activiteiten voor leerlingen zijn: 

Bedrag en doel ouderbijdrage staat in schoolgids

In de schoolgids staat bij de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage :

De medezeggenschapsraad stemt in met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. En aan welke activiteiten het geld wordt besteed.  

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen

Bij alle extra activiteiten die de school organiseert moeten alle leerlingen kunnen meedoen. Ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen. De school mag een leerling geen vervangende activiteit aanbieden. 

Download document

Delen: