Opvang

 

Bekijk hier onze opvang!

Protocol Wijzer Kinderopvang

Hier vindt u het protocol dat bij ons op de opvang van IKC de Westhoek geldt, met ingang van maandag 11 mei 2020.

De oudercommissie, iets voor u?

Bij IKC de Westhoek vinden we het belangrijk dat u als ouder inspraak heeft en betrokken bent bij de opvang van uw kind. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. De oudercommissie stelt u in de mogelijkheid om ons management te adviseren over de opvang.

Wat is de oudercommissie?

Alle opvanglocaties van Wijzer hebben een lokale oudercommissie. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of peuteropvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. De oudercommissie is een schakel tussen het management van de kinderopvang en de ouders van de kinderen, die de kinderopvang bezoeken. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar de kinderopvang kunnen blijven gaan.

Wat doet de oudercommissie?

Ongeveer vijf keer per jaar komt de oudercommissie bijeen om het management te adviseren over de kinderopvang. De directie aanwezig bij de vergadering. Tijdens de vergadering, die samengevoegd zijn met de vergaderingen van de MR worden verschillende onderwerpen besproken.

Als lid van de oudercommissie, heeft u als doel om:

De belangen van de kinderen en ouders van de kinderopvangorganisatie in kaart te brengen door contact te onderhouden met andere ouders; het behartigen van de belangen van de ouders van de kinderopvangorganisatie bij de directie en het bestuur.

Delen: