Opvang

 

Bekijk hier onze opvang!

Protocol Wijzer Kinderopvang

Hier vindt u het protocol dat bij ons op de opvang van IKC de Westhoek geldt, met ingang van maandag 11 mei 2020.

Welkom bij de opvang van de Westhoek

Op de Westhoek bieden wij drie soorten opvang aan:

Hele dagopvang

Welkom bij ons knusse kinderdagverblijf!
Bij IKC de Westhoek bieden wij hele dagopvang aan voor kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar.
Onze groep is huiselijk ingericht en biedt verschillende hoeken, waar de kinderen in kunnen spelen.
Voor de kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar maken wij ook gebruik van de centrale hal om leeftijdsgebonden activiteiten aan te bieden.
Een team van vaste leidsters vangt met veel passie alle kinderen op en helpt in de ontwikkeling van elk individueel kind.
 
IKC de Westhoek biedt hele dagopvang van 07:30-18:30 uur. Dit geldt voor doordeweekse dagen met uitzondering van officiële feestdagen.
Lijkt het u leuk om eens te komen kijken, neem dan gerust contact op.
010-5922399
opvang.westhoek@wijzer.nu 

Peuteropvang

Vanaf het 2de jaar zijn kinderen van harte welkom op onze peuteropvang.  
IKC de Westhoek biedt peuteropvang op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08:45-12:45 uur.
De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken en gesloten in de schoolvakanties en met officiële feestdagen.
 
Bij de peuteropvang maken wij gebruik van koppeldagen. Dit houdt in dat het kind geplaatst wordt op de maandag/donderdag of de dinsdag/vrijdag.

De pedagogisch medewerkers in onze peutergroepen werken met thema’s en organiseren activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Uw kind maakt kennis met taal en rekenen, zingen, voorlezen, kleuren, puzzelen, bewegen, binnen en buiten spelen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand.

Sommige peuters hebben moeite met de Nederlandse taal of kunnen wat extra hulp gebruiken.
Daarvoor is er een speciaal VVE-programma opgesteld samen met de gemeente, zorginstellingen en basisscholen. Kinderen vanaf 2,5 jaar hebben dan recht op 4 dagdelen opvang.
 
Lijkt het u leuk om eens te komen kijken, neem dan gerust contact op.
010-5922399
opvang.westhoek@wijzer.nu 

Buitenschoolse opvang

IKC de Westhoek biedt voorschoolse opvang van 07:30-08:30 uur en naschoolse opvang 15:00 tot 18:30 uur.
Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom om te komen spelen, leren en werken bij de buitenschoolse opvang van de Westhoek.
 
Bij de BSO wordt er elke dag een activiteit aangeboden, dit kan een sport-, spel-, knutsel- of kookactiviteit zijn. Wij laten de kinderen vrij in hun keuzes en verplichten de kinderen nergens toe.
 
Er word bij de buitenschoolse opvang gebruik gemaakt van Doenkids.
Doenkids biedt ondersteuning op het gebied van het aanbieden van educatieve, gevarieerde activiteiten.
 
IKC de Westhoek biedt ook vakantieopvang aan. Hier word er elke vakantie gewerkt met een thema, waar er leuke activiteiten bij georganiseerd worden. Elke vakantieweek staat er ook een leuk uitje op de planning.  
 
Lijkt het u leuk om eens te komen kijken, neem dan gerust contact op.
010-5922399
opvang.westhoek@wijzer.nu

De oudercommissie, iets voor u?

Bij IKC de Westhoek vinden we het belangrijk dat u als ouder inspraak heeft en betrokken bent bij de opvang van uw kind. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. De oudercommissie stelt u in de mogelijkheid om ons management te adviseren over de opvang.

Wat is de oudercommissie?

Alle opvanglocaties van Wijzer hebben een lokale oudercommissie. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of peuteropvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. De oudercommissie is een schakel tussen het management van de kinderopvang en de ouders van de kinderen, die de kinderopvang bezoeken. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar de kinderopvang kunnen blijven gaan.

Wat doet de oudercommissie?

Ongeveer vijf keer per jaar komt de oudercommissie bijeen om het management te adviseren over de kinderopvang. De directie is aanwezig bij de vergadering. Tijdens de vergadering, die samengevoegd zijn met de vergaderingen van de MR, worden verschillende onderwerpen besproken.

Als lid van de oudercommissie, heeft u als doel om:

De belangen van de kinderen en ouders van de kinderopvangorganisatie in kaart te brengen door contact te onderhouden met andere ouders; het behartigen van de belangen van de ouders van de kinderopvangorganisatie bij de directie en het bestuur.

Delen: